روز: سپتامبر 18, 2018

بزرگی خوش خیم پروستات

بزرگی خوش خیم پروستات پروستات یک ارگان مخروطی شکل معکوس است . این عضو در لگن حقیقی در زیر لبه تحتانی سمفیزپوبیس در جلوی آمپول رکتوم قرار دارد و انتهای فوقانی آن در امتداد گردن مثانه قرار دارد. ابعاد پروستات سالم پروستات طبیعی 3-4 سانتیمتر عرض و 4-6 سانتیمتر طول و 2-3 سانتیمتر ضخامت دارد […]

ادامه مطلب